sobota, 19 marca 2011

Nagranie wykładu Adama Tomasza Witczaka

Opublikowane nagranie wykładu Adama Tomasza Witczaka "Relacja tradycja-awangarda na przykładzie sceny muzyki militarno-industrialne"

Wersja wideo - część 1


Wersja wideo - część 2


Wersja audio