sobota, 19 marca 2011

Text wykładu prof. Bartyzela

Opublikowany text wykładu prof. Bartyzela "Czym legitymizm jest, a czym nie jest".

http://www.prawica.net/node/17394